معرفی پرسنل 

نام و نام خانوادگی: بابک حسانی
مدرک تحصیلی: لیسانس آمار
سمت: کارشناس آمار و رایانه
 تلفن:07126626012- داخلی 227
پست الکترونیک:hassanib@sums.ac.ir

نام و نام خانوادگی:
فاطمه دشتی
مدرک تحصیلی:کاردانی مدارک پزشکی
سمت:مسئول آمار
تلفن:07126626012- داخلی 227
پست الکترونیک:faramar@sums.ac.ir
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-3-23 18:35        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ