معرفی پرسنل : 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

محل خدمت

1

اکبر نوشادی

کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست

      کارشناس مسئول بهداشت محیط

ستاد شبکه

2

زهرا کریم پور

کارشناس مهندسی بهداشت محیط

بازرس بهداشت محیط

 

ستاد شبکه

پریسا رضایی

کارشناس مهندسی بهداشت محیط

بازرس بهداشت محیط

 

ستاد شبکه

4

حامد نگهدار

کارشناس مهندسی بهداشت محیط

بازرس بهداشت محیط

 

ستاد شبکه

5

حبیب عالیشوندی

کارشناس مهندسی بهداشت محیط

بازرس بهداشت محیط

مرکزفراشبند

6

عادل معصومی

کارشناس مهندسی بهداشت محیط

بازرس بهداشت محیط

مرکزفراشبند

7رحمان عوضپور
کارشناس مهندسی بهداشت محیط
بازرس بهداشت محیط
مرکزنوجین
8رضا دهرمی نیا
کارشناس  مهندسی بهداشت محیط
بازرس بهداشت محیطمرکزدهرم
9جمشید آزادیان
کارشناس مهندسی بهداشت محیطبازرس بهداشت محیطمرکزدولت آباد

 


 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-5-27 14:48        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ