معرفی پرسنل
نام ونام خانوادگی : علیرضا فیروزی
مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی
سمت : مسئول توسعه شبکه 
تلفن :071266265280- داخلی 204
پست الکترونیک:farsetad@suama.ac.irنام و نام خانوادگی: زینب جمشیدی
مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی
سمت : کارشناس توسعه شبکه 
تلفن :071266265280- داخلی 204
پست الکترونیک:farsetad@suama.ac.ir


نام و نام خانوادگی:شکوفه مزارعی
مدرک تحصیلی: کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی(طرحی) 
سمت : کارشناس توسعه شبکه 
تلفن :071266265280- داخلی 204
پست الکترونیک:farsetad@suama.ac.ir
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-11-20 20:47        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ