شماره تلفن های مستقیم شبکه بهداشت و درمان  فراشبند

ابتدا شماره مرکز تلفن 6-38758123 سپس داخلی مورد نظر شماره گیری شود
 
مرکز
شماره تلفن
شبکه بهداشت فراشبند
6-38758123
مدیریت
210
معاونت بهداشتی
214
اورژانس 115
38755682-115
آزمایشگاه مرکزی
274
معاون غذا و دارو
292
بهداشت محیط
203
بیماریهای واگیر
240
بیماری های غیر واگیر
247
فاکس شبکه
38755281
        
شماره تلفن داخلي واحدهاي مركز فراشبند
ابتدا شماره مرکز تلفن 38758123و سپس داخلی مورد نظر شماره گیری شود
 
نام واحد
شماره داخلي
آمار
237
آموزشگاه بهورزي
261
نظارت بر درمان
259
بايگاني
224
بهداشت حرفه اي
257
بهداشت خانواده
202
بهداشت خانواده
260
بهداشت مدارس
219
بهداشت محيط
203
واگير
242
تداركات(مسؤل)
255
تداركات
217
رايانه
222
تغذيه
233
جمعدار اموال
252
حراست
244
حسابداري(مسؤل)
215
حسابداري(خانم شهابی)
251
دبير خانه
224
در آمد
212
ستاد شبكه
219
غير واگير
247
كارگزيني
220
ماشين نويسي
224
مديريت
210
معاونت بهداشتي
214
منشی و مسئول دفتر ریاست
210
نظارت بر درمان
259
واگير
240
امور عمومي
201

پزشکان عمومی
 
ردیف
نام  نام خانوادگی
تخصص
آدرس
تلفن
1
دکتر عزیز اله عالیشوندی
عمومی
خیابان سپاه- کوچه شهید زارع
07138757214
2
دکتر حسین سینایی
عمومی
خیابان سپاه -روبروی داروخانه دکتر آریانپور
07138756620
3
دکتر حسین صداقت
عمومی
خیابان سپاه -روبروی داروخانه دکترغلامی نژاد
 07138755698
4
دکتر مهراداد میرزایی
عمومی
خیابان سپاه - جنب داروخانه دکتر غلامی نژاد
07138755701
5
دکتر غلامرضا مزارعی
عمومی
خیابان سپاه -ابتدای خیابان ثبت احوال
07138753484
6
 دکتر نسرین آقایی
عمومی
بلوار رئیسعلی دلواری ابتدای جاده بوشهر درمانگاه تامین اجتماعی
 07138753251
 7
 دکتر سمیه دهقان
عمومی
بلوار رئیسعلی دلواری ابتدای جاده بوشهر درمانگاه تامین اجتماعی
 07138753251
8
دکتر محمد کاظم حسانی
عمومی(پزشک خانواده روستایی)
خیابان سپاه مرکز بهداشتی درمانی فراشبند
  داخلی 280-07138758123
9
دکتر فرزانه علی پور
عمومی(پزشک خانواده روستایی)
خیابان سپاه مرکز بهداشتی درمانی فراشبند
  داخلی 281-07138758123
10
 دکتر الهام مهاجری
عمومی(پزشک خانواده  شهری -روستایی)
 نوجین -مرکز بهداشتی درمانی نوجین
 07138762388
11
 دکتر معصومه فیروزی
عمومی(پزشک خانواده شهری- روستایی)
 نوجین -مرکز بهداشتی درمانی نوجین
 07138762388
12
دکتر مرجان محمودی چابک
عمومی(پزشک خانواده شهری- روستایی)
 نوجین -مرکز بهداشتی درمانی نوجین
07138762388
13
دکتر جواد ثقفی
عمومی(پزشک خانواده شهری- روستایی)
دهرم - مرکز بهداشتی درمانی دهرم
07138760230
14
دکتر فاطمه جوکار
عمومی(پزشک خانواده شهری- روستایی)
دهرم - مرکز بهداشتی درمانی دهرم
07138760230
15
دکتر فرشید مرادی کشکولی
عمومی(پزشک خانواده شهری- روستایی)
دهرم - مرکز بهداشتی درمانی دهرم
07138760230
16
دکتر افسانه اکبرپور
عمومی(پزشک خانواده روستایی)
دولت آباد- مرکز بهداشتی درمانی دولت آباد
07138765333
17
دکتر حلیمه اجرایی
عمومی(پزشک خانواده روستایی)
دولت آباد- مرکز بهداشتی درمانی دولت آباد
07138765333 
داروخانه ها
داروخانه های شهرستان فراشبند
ردیف
نام داروخانه
آدرس
تلفن
ا
دکتر احمدی
خیابان سپاه پاسداران-جنب بانک تعاون روستایی
07138754602
2
دکتر آریانپور
خیابان سپاه پاسداران -روبروی مطب دکتر سینایی 
07138755901
3
دکتر غلامی نژاد
خیابان سپاه پاسداران- روبروی مطب دکترصداقت
07138753938
4
داروخانه شبانه روزی دکتر سعادت
خیابان سپاه پاسداران- روبری دفتر بیمه خدمات درمانی
07138754780
 
 
شماره تلفن مراكز شهري و روستایی شهرستان فراشبند
ابتدا شماره مرکز تلفن 38758123و سپس داخلی مورد نظر شماره گیری شود
رديف
نام مركز
شماره تلفن داخلی
1
مركز بهداشتي شهری فراشبند
277
2
مركز بهداشتي شهری نوجین
213
3
مركز بهداشتي شهری دهرم
235
4
مرکز بهداشتی روستایی دولت آباد
270
 
شماره تلفن پایگاه بهداشتی و خانه های بهداشت شهرستان فراشبند
ابتدا شماره مرکز تلفن 38758123 و سپس داخلی مورد نظر شماره گیری شود
 
رديف
نام پایگاه بهداشتی / خانه بهداشت
شماره تلفن
1
پایگاه ضمیمه فراشبند
287
2
پایگاه غیر ضمیمه فراشبند
307
3
خانه بهداشت اویز
133 - 132
4
خانه بهداشت اسلام آباد
137 - 136
5
خانه بهداشت کنارمالک
139 - 138
6
خانه بهداشت نارک
121 - 120
7
خانه بهداشت بلوط آباد
123 - 122
8
خانه بهداشت پهناپهن
125 - 124
9
خانه بهداشت حسین آباد
141 – 140
10
خانه بهداشت خرمایک
119 – 118
11
پایگاه بهداشتی نوجین
268
12
خانه بهداشت خانیک
109 - 108
13
خانه بهداشت خوشاب
135 - 134
14
خانه بهداشت قنات باغ
129 - 128
15
خانه بهداشت منصور آباد
131 - 130
16
خانه بهداشت کورکی
127 - 126
17
پایگاه بهداشتی دهرم
143 - 142
18
خانه بهداشت احمد آباد
114 - 115
19
خانه بهداشت امامزاده شهید
117 - 116
20
اورژانس جاده ای احمد آباد
207 - 204
21
خانه بهداشت دولت آباد
111 - 110
22
خانه بهداشت گوری
113 - 112
23
خانه بهداشت دژگاه
145 - 144
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-2-19 7:57        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ